Đâu mới là mục đích thực sự của Gia Cát Lượng khi xuống núi phò tá Lưu Bị?

Đâu mới là mục đích thực sự của Gia Cát Lượng khi xuống núi phò tá Lưu Bị?
Thuỷ Kính tiên sinh từng nói: “Ngọa Long Phượng Sồ, được một trong hai có thể yên được thiên hạ”, vậy vì sao Lưu Bị có được cả hai mà vẫn không thể khôi phục được giang sơn Hán triều?

Xem thêm

Minh Vũ (Theo NTD)

*** PGTV (trước kia là HenrysTV) bao gồm những chia sẽ về triết lý của cổ nhân xưa, những lời răn dạy của người xưa như Lão Tử, Khổng Tử, bình luận thời tam quốc, giải mã tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, những lời của phật dạy, đạo làm người cũng như những văn hóa đẹp cổ xưa…nhằm giúp con người có cuộc sống tốt đẹp hơn.
*** Theo dõi kênh PGTV :
*** Đăng ký kênh: https://rutgonlink.vn/7os4
————————————————————————–
▼ Theo dõi kênh PGTV tại:
★ Website: http://henrytv.net
★ Facebook: https://www.facebook.com/henrystv2018/
★ Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/henrystv1/
★ Donate ủng hộ: https://www.paypal.me/mPGTV

#pgtv #tamquoc #giaimatamquoc

Xem thêm

Viết một bình luận