Browsing Category

Cung hoàng đạo

12 Cung hoàng đạo

Bạch Dương 1Bạch Dương

(21/3-19/4)

Bạch Dương 2Kim Ngưu

(20/4-20/5)

Bạch Dương 3Song Tử

(21/5-21/6)

Bạch Dương 4Cự Giải

(22/6-22/7)

Bạch Dương 5Sư Tử

(23/7-22/8)

Bạch Dương 6Xử Nữ

(23/8-22/9)

Bạch Dương 7Thiên Bình

(23/9-23/10)

Bạch Dương 8Hổ Cáp

(24/10-21/11)

Bạch Dương 9Ma Kết

(22/12-19/1)

Bạch Dương 10Nhân Mã

(22/11-21/12)

Bạch Dương 11Bảo Bình

(20/1-18/2)

Bạch Dương 12Song Ngư

(19/2-20/3)