Cùng động vào vương quyền tuy nhiên không phải ai cũng thọ,…

Cùng động vào vương quyền tuy nhiên không phải ai cũng thọ,

Đổng Trác cầm vua coi như cỏ rác đã chết, Viên Thiệu định lập Lưu Ngu song song với Hán đế làm một quốc gia hai chế độ cũng bại. Thậm chí, Viên Thuật bỏ mặc tất cả, chấp hết xưng đế, rút cục chỉ là đi đời nhà ma nhanh hơn,

Xem thêm

Song Tháo chạm vào đấng chí tôn lại "ăn to". "Phụng thiên tử dĩ lệnh bất thần" (phò vua, trị kẻ chống đối) chính là đúc kết từ bài học của 3 kẻ trên. Thiên tử vẫn có giá nhất định, không thể loại trừ tức thì, giấc mộng long tuyền phải có thời điểm thích hợp. Tháo sau chưa thể làm hoàng đế nhưng sống chẳng khác gì một ông hoàng không ngai,

Bởi vậy, muốn tồn tại, bạn phải biết học từ sai lầm của kẻ khác,

Ở đời, chẳng ai sống đủ lâu để phạm phải tất cả các sai lầm …

#CH
Nguồn

Xem thêm các bài viết về Tam Quốc Diễn Nghĩa tại: https://em8.vn/binh-tam-quoc

Xem thêm

Viết một bình luận