Con người chung quy ít nhiều gì cũng có những lý tưởng và mục đích sống của riên…


Con người chung quy ít nhiều gì cũng có những lý tưởng và mục đích sống của riêng mình.

Xem thêm

Lỗ Túc là người như vậy, Lỗ Túc có lý tưởng nhưng lại rất thực tế (khác với loại trí thức bảo thủ) Túc nhìn “thời thế thế thời phải thế” quan điểm chính trị của Lỗ Túc phải phò Tôn Quyền làm vua, không nặng lòng…

Khác
Hình ảnh có thể có: 1 người, điện thoại và ảnh cận cảnh


Nguồn

Xem thêm các bài viết về Tam Quốc Diễn Nghĩa tại: https://em8.vn/binh-tam-quoc

Xem thêm

Viết một bình luận