Chuyện về Tháo Thật Thà (Kỳ 1)…

Chuyện về Tháo Thật Thà (Kỳ 1)

Xem thêm

THÁO! Thép đã mua thế đấy )))

Bao năm phò Đế, “phá đò”
Bản Sơ – Quan Độ vẫn còn sợ tao

Hai câu thơ trên là thơ của anh Tháo Thật Thà viết tự khen mình khi thắng Viên Thiệu. Nói về Tháo Thật Thà thì dài lắm nào là “trị thế năng thần, loạn thế gian hùng”,” thà ta phụ người chứ không phụ bạch thủ lô xiên”. Tháo Thật Thà là con người ra sao, được tôi luyện như thế nào, xin hãy đọc tiếp sau đây.

Tào Tháo tự Mạnh Đức tức là vừa mạnh mẽ vừa có đức độ, tên cũng như người, xuất thân từ gia đình làm hoạn quan, tuổi trẻ Tháo nổi tiếng khắp đất Lạc Dương về độ chịu chơi của mình, thanh lâu, sòng bài, bán nợ tín dụng đen việc nào Tháo cũng làm cả. Không như anh Bị Bé Bỏng… Khác
Nguồn

Xem thêm các bài viết về Tam Quốc Diễn Nghĩa tại: https://em8.vn/binh-tam-quoc

Đánh giá bài viết
Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *