[CC]죽고싶을때 반드시 이 영상 보라![변리사가 알려줄게]혹시라도 당신이 꿈을 포기하고 싶을 때가 온다면 다음의 사람들을 기억하면 위안이 될 것이다. 러시아의 대 문호 ‘도스토예프스키’는 20년 넘게 글을 써오면서도 …

Nguồn: https://em8.vn

Xem thêm

Xem thêm các bài viết về Tin tức: https://em8.vn/tin-tuc

Xem thêm

Một bình luận trong “[CC]죽고싶을때 반드시 이 영상 보라![변리사가 알려줄게]

  1. [루크라 꿈방VD]꿈.상상력.존재의식.부.성공 이론강의 1-12탄 https://www.youtube.com/playlist?list=PLmRHiEFHDlUhiJTrcjRPLO2-kwgkXE_Z0
    Realization is for practice! If the mind and life are not created day by day, they become hardened and lose the vitality of the soul! @ Direct Inquiry Email: business@tdd.kr

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *