CÁT BỤI – Tiếng hát Linh Lan

CÁT BỤI – Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Tiếng hát: Linh Lan – Thực hiện video: Lê Trí

Xem thêm
https://trangthonhacphamphanlang.blogspot.com

Xem thêm

LEAVE A COMMENT