CÁC CUỘC CHIẾN THỜI TÔN HẠO (264-280):…

CÁC CUỘC CHIẾN THỜI TÔN HẠO (264-280):

(Phach Ho Nguyen)

Xem thêm

Giai đoạn cuối của Tam Quốc ( 264-280) sau khi Thục bị diệt thường bị nhắc đến rất sơ sài. Kỳ thực, trong 16 năm cuối cùng này, phía Đông Ngô phải trải qua 4 lần giao tranh với nhà Tấn, chưa kể các cuộc nổi loạn địa phương.

Trách nhiệm bảo toàn Đông Ngô giờ dồn lên vai những tướng lĩnh cuối cùng như Đinh Phụng, Lục Kháng, Đào Hoàng, Gia Cát Tịnh, Trương Đễ, Lục Cảnh. Nhưng đa phần trong số họ hoặc là quá già, hoặc thừa trung nghĩa như kém năng lực, không đủ cứu vãn Đông Ngô khỏi số phận tất yếu của nó.

Sau đây là những gì xảy ra trong 16 năm cuối cùng:

– 264-271: Ngô-Tấn giao chiến ở Giao châu. Nhờ tướng giỏi Đào Hoàng, Ngô đánh bại Tấn, bảo toàn được Giao châu.

– 266: Tháng 10, Sơn tặc là Thi Đãn huy động mấy nghìn người nổi dậy. Họ cướp được em Tôn Hạo là Tôn Khiêm, cướp đồ trống, sáo, ô, lọng ở lăng mộ cha Tôn Hạo là Tôn Hoà. Quân nổi dậy kéo về Kiến Nghiệp, lực lượng tăng đến hơn vạn người. Hạo sai Đinh Cố, Gia Cát Tịnh đón đánh. Quân nổi dậy thua chạy. Tôn Khiêm bị bắt theo, bèn tự sát. Hạo giết hết vợ con Thi Đãn ở Kiến Nghiệp.

– 272: Bộ Xiển, cháu của Bộ Chất, sợ hãi Tôn Hạo nên cố thủ Tây Lăng,quyết phản Ngô hàng Tấn. Hạo sai Lục Kháng, Trương Hàm vây thành. Viện quân Tấn của Dương Hỗ, Dương Triệu chia đường đến cứu nguy, bị Kháng đánh bại cả. Bộ Xiển bị diệt tộc.

– 274: Bấy giờ có lời ngoa ngôn ở Cối Kê rằng Tôn Phấn – anh em ruột của Tôn Hạo – có điềm sắp làm thiên tử. Hai thái thú Lâm Hải và Cối Kê là Hề Hy và Quách Đản bàn bạc với nhau, ỉm đi không báo cáo. Đản bị bắt đến Kiến An đóng thuyền, Hy nghe tin hồn vía lên mây, kéo quân cắt đường biển tự phòng vệ. Bộ khúc giết Hy, đưa đầu về kinh, 3 họ nhà Hy đều bị giết.

– 276: Hạ Khẩu đốc là Tôn Thận kéo quân đánh Tấn, cướp bóc vùng Giang Hạ, Nhữ Nam.

– 279: Quách Mã nổi loạn ở Quảng châu, giết chóc quan lại, cướp quyền bính. Tôn Hạo sai Đằng Tuần, Đào Tuấn đem 17 000 quân đi đàn áp, lại sai Đào Hoàng ở Giao châu xuất quân trợ chiến. Hai bên đang giao tranh thì Tấn diệt Ngô.

– 280: Tấn phát động chiến dịch diệt Ngô. Tam Quốc chấm dứt.

Ảnh: Đào Hoàng – một trong các tướng giỏi cuối cùng của Đông Ngô. Ông giúp nhà Ngô đẩy lùi quân Tấn khỏi Giao châu, giúp triều đại này sống sót thêm 10 năm. Tuy vậy, ông chỉ phụ trách Giao châu, không đủ sức cứu vãn tình hình.
Nguồn

Xem thêm các bài viết về Tam Quốc Diễn Nghĩa tại: https://em8.vn/binh-tam-quoc

Xem thêm
Bích Phượng

Bích Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *