Bức tranh trận chiến núi Định Quân…


Bức tranh trận chiến núi Định Quân

Xem thêm

Trận phục kích tại Núi Định Quân là một trong những trận đánh lớn thời Tam Quốc, nơi chúa công Lưu Bị xâm chiếm vương quốc Ngụy từ phía tây. Quân Ngụy dính phải mai phục trong hẻm núi nên thảm bại.

Trận chiến dẫn đến việc phần lớn tỉnh Thiểm Tây hiện đại rơi vào…

Khác
Hình ảnh có thể có: thực vật, ngoài trời và thiên nhiên


Nguồn

Xem thêm các bài viết về Tam Quốc Diễn Nghĩa tại: https://em8.vn/binh-tam-quoc

Xem thêm

Viết một bình luận