Bài giảng luật sở hữu trí tuệ (201/1001) -( Chương 1: Khái quát & Quyền tác giả) – Nguyễn Thái CườngBài giảng luật sở hữu trí tuệ ( Chương 1: Khái quát và Quyền tác giả) – Nguyễn Thái Cường

LỜI GIỚI THIỆU

Xem thêm
Quyền tác giả[1] là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu[2]. Quyền tác giả bao gồm quyền nhân thân như quyền đặt tên cho tác phẩm, đứng tên thật hoặc bút danh, công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm, bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm; Và các quyền tài sản bao gồm quyền làm cho tác phẩm phái sinh, biểu diễn tác phẩm trước công chúng, sao chép tác phẩm[3]. Luật SHTT cũng quy định về nội dung, giới hạn quyền, thời hạn bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan; chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan, chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan.

Quyền sở hữu công nghiệp là một nội dung quan trọng của Luật Sở hữu trí tuệ bên cạnh nội dung quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả và quyền đối với giống cây trồng. Bảo hộ sở hữu công nghiệp là một nội dung được tập trung điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp đòi hỏi phải có một khung pháp luật sở hữu công nghiệp có một khung pháp lý chặt chẽ. Đầu tiên trong Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp quy định những nguyên tắc cơ bản nhất về bảo hô sở hữu công nghiệp trong đó nhấn mạnh các nguyên tắc đối xử quốc gia, quyền ưu tiên trong đó các đối tượng quan trọng là sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn nguốn gốc và tên gọi xuất xứ hàng hoá và các vấn đề cạnh tranh không lành mạnh. Pháp luật về quyền SHCN Việt Nam là kết quả của quá trình nội luật hoá những quy định của pháp luật quốc tế. Quyền SHTT được chia thành các nhóm đối tượng khác nhau. Trong phạm vi quyển sách này tập trung vào các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp mà không phân tích nội dung quyền tác giả. Nhóm đối tượng liên quan đến những sản phẩm công nghiệp có thể sản xuất ra hàng loạt phục vụ nhu cầu sản xuất công nghiệp tạo ra sự chuyển giao nhanh các đối tượng. Khác với những lĩnh vực văn học nghệ thuật, tốc độ chuyển giao trong lĩnh vực khoa học, công nghệ cần có một cơ chế để chuyển giao quyền của các chủ thể một cách nhanh nhất để có thể tận dụng vòng đời công nghệ của sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Vì lý do này, thời hạn bảo hộ của quyền SHCN được quy định ngắn hơn đối với quyền tác giả, đối với sáng chế là hai mươi năm, đối với nhãn hiệu là mười năm. Khoảng thời gian này là một khoản thời gian hợp lý được xác định để chủ sở hữu có thể khai thác một cách hiệu quả các đối tượng. Nội dung quy định quyền SHCN quy định quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Quyền đối với giống cây trồng liên quan đến việc bảo hộ giống cây trồng xuất phát từ tầm quan trọng vì Việt Nam là một nước nông nghiệp, việc bảo hộ giống cây trồng được đưa ra hàng đầu. Quyền đối với giống cây trồng là quyền của tổ chức, cá nhân đối với giống cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc được hưởng quyền sở hữu. Văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới được thành lập theo quyết định số 12/2002/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/02/2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Văn phòng bảo hộ chính thức hoạt động từ ngày 01/04/2004. Văn phòng thực hiện chức năng tiếp Nhận đơn và thẩm định đơn đăng ký bảo hộ, thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật, tư vấn và làm thủ tục trình Bộ cấp, đình chỉ, hủy bỏ hoặc thu hồi Bằng bảo hộ giống cây trồng mới và thu phí, lệ phí thẩm định đơn đăng kí bảo hộ giống cây trồng mới[1].

TÁC GIẢ:

TS. Nguyễn Thái Cường hiện là giảng viên môn Luật sở hữu trí tuệ, Luật Dân sự. Giảng viên thỉnh giảng các chương trình đào tạo chất lượng cao bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, cố vấn cao cấp các văn phòng Luật sư, Công ty Vận chuyển Logistics, DNTN, Lawfirm Network JFN Juris & Partners, cố vấn các vấn đề hợp tác quốc tế cho các Trường Đh, thành viên cộng đồng nghiên cứu pháp luật Estonia, Max Planck, Toulouse, Brighton, London, Oxford, Harvard & Nhật Bản Đã đi thăm và làm việc trên hơn 28 quốc gia.
—-
ĐÓN ĐỌC:

Nguyễn Thái Cường, Bình luận án Quyền sở hữu công nghiệp.
Nguyễn Thái Cường, Bình luận án Sáng chế.
Nguyễn Thái Cường, Bình luận án Kiểu dáng công nghiệp.
Nguyễn Thái Cường, Bình luận án Nhãn hiệu
Nguyễn Thái Cường, Bình luận án Bí mật kinh doanh
Nguyễn Thái Cường, Bình luận án Tên thương mại
Nguyễn Thái Cường, Bình luận án Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.
Nguyễn Thái Cường, Bình luận án Quyền đối với giống cây trồng
Nguyễn Thái Cường, Bình luận án Quyền đối với chỉ dẫn địa lý.
Nguyễn Thái Cường, Bình luận khoa học Luật sở hữu trí tuệ.
Nguyễn Thái Cường, Đường đến Luân đôn (Tiểu thuyết).


Nguyen Thai Cuong, PhD (LLM Toulouse, Brighton, Munchen)
Lecturer in Intellectual Property LawCopyright, Patent, Trademark & Advanced Tech
E: ntcuong@hcmulaw.edu.vn  

W: www.vnlawjournal.com

Youtube: Ts Nguyen Thai Cuong / CuongTS
C: JFN JURIS & Partners Lawfirm Network.

Nguồn: https://em8.vn

Xem thêm các bài viết về Tin tức: https://em8.vn/tin-tuc

Xem thêm
Bích Phượng

Bích Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *