7 Từ làm THAY ĐỔI SỐ PHẬN cả đời người | "CHẲNG QUA CHỈ LÀ MỘT BÁT CƠM" | NGẪM PLUS

7 Từ làm THAY ĐỔI SỐ PHẬN cả đời người | "CHẲNG QUA CHỈ LÀ MỘT BÁT CƠM" | NGẪM PLUS


Cùng một việc, bởi vì cách suy nghĩ, tâm lý cảm nhận và phương thức tiếp nhận khác nhau, mà chúng ta sẽ có những phản ứng khác nhau với chúng.

Xem thêm

Nguồn: https://em8.vn/

Xem thêm các Video bài học cuộc sống khác tại: https://em8.vn/song

Xem thêm
Bích Phượng

Bích Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *