[2020/07/18] short strem (Valorant)Twitch:
YouTube:

Xem thêm
Twitter:
Instagram:

Stream Chat:

Catalog:
0:00 Just Chatting
42:47 Valorant

All content shown is owned by Sykkuno. VOD rip is for archival purposes.
Video will never be monetized by uploader.
Channel maintained by:

source: https://em8.vn

xem thêm các bài viết về Game: https://em8.vn/game

Xem thêm
Bích Phượng

Bích Phượng

5 bình luận trong “[2020/07/18] short strem (Valorant)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *