2 Điều khiến gia đình lụi bại – tuyệt đối tránh kẻo hối hận

2 điều khiến gia đình lụi bại cần tuyệt đối tránh xa
trong cuộc sống giá trị lớn nhất không phải là tiền nhiều bao nhiêu mà là tri thức và bao dung bao nhiêu , tâm càng tốt thì phúc báo càng nhiều và ngược lại bất khí thì họa hại bất an

Xem thêm
Xem thêm

Viết một bình luận