🔴 Bài Giảng Thầy Thích Pháp Hòa: Cuộc sống thiếu định tĩnh khổ đau tới tấp

🔴 Bài Giảng Thầy Thích Pháp Hòa: Cuộc sống thiếu định tĩnh khổ đau tới tấp


Thầy Pháp Hòa thuyết pháp giúp hàng ngàn con người trong cuộc sống này. Cuộc sống này con người thiếu định tỉnh thì không thể làm chủ được những khó …

Xem thêm

Nguồn: https://em8.vn/

Xem thêm các Video bài học cuộc sống khác tại: https://em8.vn/song

Đánh giá bài viết
Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *